Gyakran ismételt kérdések

Kik vagyunk?

ALTEO csoport bemutatkozás

Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, a Budapest Értéktőzsdén prémium kategóriában jegyzett, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre.

Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint Szabályozó Központjának köszönhetően. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő vállalat, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket.

SINERGY Brand

A Sinergy, mint Önálló brand jelenik meg a piacon, amelyben az ALTEO által nyújtott termelésmenedzsment szolgáltatások kerülnek integrálásra. Ez egy olyan komplex szolgáltatási tevékenység, amelyet valamennyi termelő szegmens (konvencionális termelők, időjárásfüggő termelők…) részére nyújtunk és mint aggregátor jelenünk meg a villamosenergia piacon.

Mi is az aggregátor?

Az aggregátor egy viszonylag új villamosenergia piaci entitás, amelyet az Európiai Unio Tiszta Energia Csomagja (Clean energy for all European) hívott életre. A definíció a 2019/944 EU irányelv szerint: „valamely természetes vagy jogi személy által betöltött olyan funkció, amelynek keretében több felhasználói terhelést vagy termelt villamos energiát kombinálnak értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából valamely villamosenergia-piacon.”

Értelmezésünkben ez egy olyan szereplőt jelent, amely a különböző energiapiaci entitásokat (termelők, időjárásfüggő termelők, fogyasztók, stb…) összeköti a villamosenergia piaci igényekkel és biztosítja az entitások leghatékonyabb, leggazdaságosabb működését a villamosenergia rendszer ellátásbiztonságának elősegítése mellett.

Aggregátorként célunk, hogy az időjárásfüggő termelők minél hatékonyabb rendszerintegrációját elősegítsük, a termelők részére kockázatok átvállalásával, a rendszer részére pedig minél kiszámíthatóbb termelés megvalósításával.

Saját erőműveink

Az ALTEO csoport jelentős méretű saját tulajdonú termelői portfólióval rendelkezik. Kapcsolt termelőink egy szabályozás központba integrálva megközelítőleg 70 MW villamosenergia termelő kapacitással rendelkeznek. Ezen felül vállaltcsoportunk igen széles megújuló energiaforrás alapú energiatermelői portfóliót is birtokol: Magyarország 2. legnagyobb szélerőművi portfólió tulajdonosaként összesen közel 50 MW villamos teljesítmény van tulajdonunkban, de naperőműveink teljesítménye is megközelíti a 20MWAC teljesítményt. Ezen kívül portfóliónk része biogáz erőmű, depóniagáz erőmű, valamint vízerőmű is, vagyis egy igen nagy méretű és technológiailag is jól diverzifikált portfólió áll tulajdonunkban.

Saját tulajdonú erőműveinket mind mi üzemeltetjük, illetve az ezekkel kapcsolatos termelésmenedzsment szolgáltatásokat is mi végezzük, így az évek alatt széles körű tapasztalatot szereztünk ezeken a területeken.

Megújuló energiatermelőknek nyújtott szolgáltatásaink

Időjárásfüggő termelők részére nyújtott termelésmenedzsment szolgáltatásunk keretében az adott termelő részére menetrend-csoport (KÁT Termelő esetén) vagy mérlegkör tagságot (egyéb, nem KÁT termelő esetén) biztosítunk és átvállaljuk az erőmű termelésének előrejelzését (menetrendezését). Ezzel párhuzamosan mentesítjük a menetrendezés pontatlanságából fakadó mennyiségi kockázatoktól. Mindezek mellett számos adminisztratív szolgáltatás tekintetében is támogatást nyújtunk pl.: MEKH adatszolgáltatás, termelés monitoring…

Mit nyújtunk önnek?

KÁT termelőknek

KÁT jogosultsággal rendelkező partnereink részére többféle menetrendezési konstrukciót is kínálunk. Mindkét esetben vállaljuk az erőművel kapcsolatos termeléselőrejelzési, menetrendezési feladatok ellátását és adminisztratív szolgáltatásokat, mint a MEKH felé történő adatszolgáltatások, (Inverter típustól függően) teljesítmény riportok nyújtása, eKözmű szolgáltatásban való közreműködés, illetve akár a MAVIR felé történő számlák kiállítása is. Folyamatosan fejlődő ügyfélportálunkon keresztül egyre több információt fogunk az Ön részére biztosítani és ezen keresztül jelezheti felénk igényeit, észrevételeit is.

Az említett két konstrukció között lényeges eltérés a kiegyenlítő energia kockázatainak átvállalása tekintetében van. A FIX áras konstrukciónk esetén a fenti ügyviteli szolgáltatások mellett, egy rögzített díjért cserébe átvállaljuk a kiegyenlítő energia fizetését (csak extrém mértékű kiegyenlítő energia árnál kerül sor a kockázat megosztására). Ezzel szemben a változó áras konstrukció esetén egy alacsony rögzített havidíj mellett Ön fizeti a kiegyenlítő energia költségét, a MAVIR által publikált transzparens adatközlés alapján. Fontos kiemelni, hogy ennek a költségnek a bázisa az erőmű által termelt villamos energia, vagyis független az általunk elért menetrendezési pontatlanságtól, így is elősegítve a minél transzparensebb elszámolást.

Szabadpiaci/METÁR termelőknek

METÁR/ prémium támogatással rendelkező erőművek, illetve szabadpiacra termelő erőművek részére is széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk.

Lehetőséget biztosítunk partnereink részére egy piaci mérlegkörhöz való csatlakozásra, aminek keretében komplex módon ellátjuk a villamosenergia kereskedelmi és menetrendezési feladatokat. A villamosenergia átvételi ár kapcsán lehetősége van akár egy HUPX DAM árhoz történő indexálásra vagy akár hosszabb távon FIX áron történő átvételre is. E mellett külön elszámolásra kerül a menetrendezés és a kiegyenlítő energia költsége is.

Adminisztratív szolgáltatásokat szintén biztosítunk az Ön részére, mint a MEKH felé történő adatszolgáltatások, (Inverter típustól függően) teljesítmény riportok nyújtása, eKözmű szolgáltatásban való közreműködés, illetve akár a MAVIR felé történő számlák kiállítása is. Folyamatosan fejlődő ügyfélportálunkon keresztül egyre több információt fogunk az Önök részére biztosítani és ezen keresztül jelezheti felénk igényeit, észrevételeit is.

Konvencionális villamos energia termelőknek

Konvencionális (jellemzően földgáz alapú) villamosenergia termelők számára is rendelkezünk működési konstrukcióval. Amennyiben az erőmű rendelkezik szabályozható kapacitással lehetősége van ennek integrálására az ALTEO csoport szabályozási központjába. Az így létrejövő kapacitás lekötési megállapodás keretében az Ön erőműve részére egy fix eredményt (nem árbevételt) tudunk garantálni, amely figyelembe veszi az Ön ráfordításait is, így egy kiszámítható működést biztosítva az Ön részére.

Miért kerül ennyibe a menetrendezés?

Kockázatok

Az időjárásfüggő-termelők menetrendezését, annak költségét két fő tényező határozza meg.

Az egyik a menetrendezés pontossága, vagyis az a mennyiségi kockázat, hogy várhatóan mekkora lesz a kiegyenlítő energia mennyisége, amely után a pótdíj fizetendő. Ez elsősorban az időjárás előrejelzéséből adódó kockázatokat hordozza magában, de olyan váratlan események, mint az erőművek műszaki meghibásodásai, hálózati zavarok is ebbe a kategóriába sorolhatóak.

Másik jelentős csoport a kiegyenlítő energia árával kapcsolatos kockázatok. Ez egy igen komplex, piaci és regulációs kockázatokat is magában foglaló tényező, amelynek pontos becslése nehezen megvalósítható. Gyakorlatilag a nemzetközi energiaáraktól kezdve a hazai szabályozási energia piacot befolyásoló valamennyi tényező figyelembevételével lehetséges ezt meghatározni.

Meteorológiai kockázatok

Az időjárásfüggő-termelők termelés előrejelzése kapcsán kulcsfontosságúak a meteorológiai paraméterek, azok előrejelzése. Ezen paraméterek meghatározása szintén egy igen komplex, számításigényes feladat, amelyre külön vállalatok specializálódtak, akik erre a célra épített előrejelzési modelleket számítanak, futtatnak. A menetrendezést végzők ezen vállalatoktól vásárolhatnak különböző részletességű és gyakoriságú előrejelzési adatokat, amelyek alapján termelés előrejelzést tudnak készíteni.

Ezen modellek pontossága folyamatosan fejlődik, de főleg időjárási frontok átvonulása, turbulensebb időjárás esetén még mindig elég nagy bizonytalanságot hordanak magukban és ebből kifolyólag a termelés előrejelzés is.

Piaci kockázatok

A kiegyenlítő energia árát elsősorban a szabályozást biztosító erőművek által szolgáltatott, szabályozási energia ára határozza meg. Ezt jelenleg még elsősorban hazai erőművek és szabályozási központok nyújtják, de már jelenleg is megvalósultak nemzetközi összekapcsolások, amiknek a szerepe várhatóan a jövőben egyre jelentősebb lesz.

A szabályozási energiát biztosító erőművek jellemzően földgáz alapon működnek, így kitettek a hazai és nemzetközi energiapiaci árak változásának, vagyis az általuk biztosított szabályozási energia árát jelentősen befolyásolja az ott bekövetkező változások. A nemzetközi energiaárakat a kereslet-kínálat folyamatos dinamikus változása mellett egyéb (pl.: geopolitikai, koronavírus) tényezők is mozgatják, amelyek pontos előrejelzése nagy bizonyosággal szinte lehetetlen.

Szintén hatással van a szabályozási energia árára a hazai kiegyenlítő energia iránti kereslet-kínálat viszonya. A jelentősen növekvő időjárásfüggő-termelő kapacitás következtében várhatóan (fent említett előrejelzési pontatlanságok nyomán) növekszik az igény a kiegyenlítő energia iránt, míg az ezt biztosító erőművi kapacitások nem bővülnek, sőt az erőművek műszaki amortizációjával a közeljövőben várhatóan csökkennek. Ebből kifolyólag, főleg azon időszakokban, amikor egy jelentős szabályozó erőmű karbantartás vagy meghibásodás miatt nem áll rendelkezésre, a kereslet-kínálat egyensúlya csak igen magas szabályozási energia árak mellett áll be, ezzel komoly költségeket okozva a kiegyenlítő energia igénybe vevőinek.

Szabályozási, regulációs kockázatok

A menetrendezők által fizetendő pótdíj számos regulációs kockázatnak is ki van téve több oldalról is. Ez egyik az előző pontban említett szabályozási energia piacával kapcsolatos szabályokhoz köthető bizonytalanságok. Az itt történő módosítások (pl.: szabályozási energia beszerzési módszertanának megváltozása, ársapkák alkalmazása, nemzetközi összekapcsolások) közvetett módon befolyásolják a kiegyenlítő energia árát is.

A kiegyenlítő energia módszertanára vonatkozó módosítások közvetlen hatással bírnak a kiegyenlítő energia egységárára. Az elmúlt időszakban több jelentős változás történt ezen a területen is, pl.: büntetőszorzók megváltoztatása, egyáras rendszer bevezetése…, amelyek jelentősen megváltoztatták a kiegyenlítő energia számítás metódusát.

Másik jelentős, de csak KÁT termelőket érintő kockázat magának a KÁT rendszerrel kapcsolatos szabályok, eljárások változásából fakadó kockázatok. A pótdíjazási rendszer többször módosításra került az elmúlt időszakban, amelynek további esetleges változásai bizonytalanságot hordoznak magukban.